MÁY KHUYẾCH TÁN TIN DẦU

Máy khuyếch tán tinh dầu có phạm vi khuyếch tán cao, kiểu dáng đẹp, an toàn hơn so với
đèn đốt tinh dầu khi sử dụng

máy khuyếch tán tinh dầu
Máy khuyếch tán tinh dầu –  MK1

máy khuyếch tán tinh dầu
Máy khuyếch tán tinh dầu – MK2